Wat is GLIMPS?

GLIMPS staat voor Glucose Imaging in Parkinsonian Syndromes.

GLIMPS is een project in meerdere ziekenhuizen, dat in 2012 is gestart door prof. Dr. K.L. Leenders en gecoördineerd wordt vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). GLIMPS is ontwikkeld om een database van FDG-PET scans van patiënten met verschillende neurodegeneratieve ziekten samen met hun klinische gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en gebruikt voor zowel als hulp bij de diagnose ziekte van Parkinson bij elke deelnemende patiënt alsook bij onderzoeksprojecten.

Wat zijn neurodegeneratieve hersenziekten?

Neurodegeneratieve hersenziekten komen wereldwijd steeds meer voor, deels door het bereiken van een hogere leeftijd van de wereldbevolking. De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve hersenaandoening. Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen last hebben van traagheid van bewegen, stijfheid van de spieren, en soms van een tremor. De ziekte van Alzheimer is ook een neurodegeneratieve ziekte. Patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben doorgaans geen klachten van het bewegen, maar hebben geheugenproblemen (een dementie). In een vroeg stadium van de ziekte is het soms moeilijk om de juiste diagnose te stellen, omdat er nog vele andere neurodegeneratieve ziekten bestaan die op de ziekte van Parkinson of Alzheimer kunnen lijken. Wel is een vroege, correcte diagnose belangrijk voor de behandeling en de prognose. Daarnaast is een goede diagnose van belang voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Wat is een FDG PET scan?

Een FDG PET scan is een stofwisselingsscan. Het verbruik van suiker (glucose) van verschillende hersengebieden wordt hierbij in beeld gebracht. De scan kan worden bekeken en beoordeeld door een neuroloog en een nucleair geneeskundige. Op basis van een afwijkende stofwisseling in verschillende hersengebieden, kan soms de diagnose van de neuroloog worden ondersteund. Het bekijken en beoordelen van een FDG PET is in de praktijk een lastige klus, waarvoor experts nodig zijn.

Wat is het doel van GLIMPS?

Met behulp van een wiskundige methode is het mogelijk om patronen van een abnormale stofwisseling te herkennen bij verschillende neurodegeneratieve hersenziekten. Deze patronen kunnen vervolgens gebruikt worden in de klinische praktijk. Zo kan bijvoorbeeld een scan van een patiënt met mogelijk de ziekte van Parkinson worden vergeleken met het ‘Parkinson-patroon’. Er kan dan berekend worden in hoeverre de scan van de patiënt lijkt op het patroon, en hoe waarschijnlijk het dus is dat de patiënt de ziekte van Parkinson heeft.

Het centrale doel van het GLIMPS project is te onderzoeken of deze wiskundige beoordeling beter is dan de visuele beoordeling van de nucleair geneeskundige en de neuroloog. Zo hopen wij uiteindelijk de neuroloog te kunnen helpen bij het stellen van de juiste diagnose.

Het GLIMPS project wordt gesteund door de stichting Parkinson Fonds Nederland

Als u behoefte heeft aan meer achtergrond informatie, dan kunt u verder lezen op de pagina voor professionals.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started