Wat betekent meedoen voor mij?

Wat betekent meedoen voor u?

Als u een FDG PET scan heeft gehad of krijgt, en uw neuroloog werkt mee aan GLIMPS, dan kan het zijn dat wij uw medewerking vragen voor het GLIMPS project. Wij vragen dan uw toestemming om uw medische gegevens en de beelden van de FDG-PET scan gecodeerd op te slaan in de database en anoniem te gebruiken voor hulp bij de diagnose ziekte van Parkinson en voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u twijfelt over deelname, of vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 Uw privacy

Al uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Uw medische gegevens zullen gecodeerd worden opgeslagen in de database. Dit betekent dat uw naam en adresgegevens niet beschikbaar zijn voor onderzoekers. Uw eigen behandelend neuroloog kan altijd uw gegevens inzien. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens zijn in publicaties niet terug te vinden.

Vrijwilligheid van deelname

U beslist zelf of u wel of niet toestemming geeft voor het opslaan van uw medische gegevens en uw scan in de database. Ook gegeven toestemming kunt u op elk tijdstip zonder opgaaf van redenen intrekken. Indien u geen toestemming geeft, zal dit geen nadelige gevolgen hebben voor uw medische behandeling.

Hoe geef ik toestemming?

Voor patiënten die het UMCG bezoeken:

U ontvangt via uw neuroloog, of per post een informatiebrief over GLIMPS en een toestemmingsformulier.

Als u mee wilt werken, dan mag u het toestemmingsformulier ondertekenen en terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. U kunt ook het toestemmingsformulier teruggeven aan uw neuroloog, dan zorgt hij of zij dat het bij de onderzoekers van GLIMPS terecht komt.

Voor patiënten elders:

Uw neuroloog geeft u een toestemmingsformulier mee. U kunt de brief dan doorlezen en eventueel het toestemmingsformulier ondertekenen. Bij het volgende polibezoek levert u de brief weer in bij uw neuroloog.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started