Veel gestelde vragen

  • Is een FDG PET scan schadelijk?

Een FDG PET scan is niet schadelijk. We weten niet wat het effect is op het ongeboren kind, dus als u (mogelijk) zwanger bent dan is het verstandig om dit eerst te overleggen met uw arts.

  • Hoe kan ik meewerken aan GLIMPS?

Meewerken aan GLIMPS is alleen mogelijk indien uw arts (uw neuroloog of geriater) een FDG PET scan wil laten maken omdat hij of zij denkt dat deze scan waardevol is voor de diagnostiek in uw geval. De FDG PET scan wordt dan gemaakt in het kader van diagnostiek, zoals deze ook zou worden aangevraagd als uw arts niet mee zou werken aan GLIMPS. Omdat uw gegevens (anoniem) worden opgeslagen, hebben wij hiervoor uw toestemming nodig. Uw arts zal u vragen voor toestemming, meestal bij een polikliniek bezoek. Patiënten die onder behandeling zijn in het UMCG kunnen ook een brief over GLIMPS thuis gestuurd krijgen.

  • Moet ik iets doen voor deelname?

Nee, u hoeft niets te doen. Uw ziekenhuis plant de FDG PET scan in, en uw arts zal u om toestemming vragen voor het opslaan van de gegevens in de GLIMPS database. U hoeft dan alleen een handtekening te zetten op een toestemmingsformulier. Uw arts zorgt ervoor dat uw gegevens anoniem in de database komen te staan. Wij analyseren dan vervolgens de scan.

  • Heb ik profijt van deelname aan GLIMPS?

Nee, niet direct. Uw arts krijgt de uitkomst van onze analyse en zal bepalen of dit van invloed is op uw diagnose.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started